Undervisning

Vi klæder dig på til fremtiden

Vi er en boglig efterskole og tilbyder 8. – 10. klasse. Som 9. klasses elev afslutter du med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasses prøve, hvis du går i 10. klasse.

Undervisningen hos os består af nogle obligatoriske fag som du kender fra folkeskolen, fx dansk og matematik. Derudover rummer skemaet en række andre fag og aktiviteter, eksempelvis fællestimer, projekter samt nogle valgfag og linjer efter eget valg.

I løbet af et skoleår på Vesterbølle har du også mulighed for at komme i erhverspraktik og brobygning.

Er du 10. klasses elev, kan du vælge at tage en almindelig 10. klasse, eller du kan tage en anderledes 10. årgang, hvor fokus rækker langt ud over det almindelige pensum og er med intern prøve.