Anderledes 10. årgang

En anderledes 10. årgang med fokus på dig

Udover den almindelige 10. klasse tilbyder vi en anderledes 10. årgang på Vesterbølle Efterskole, som vi kalder SPOT10.

SPOT10 er for dig, der er klar til at sætte dig selv i spil. Det er for dig, der tør og har mod på at være nysgerrig og undersøgende. Du vil udvikle dig både fagligt, men også personligt. Du bliver klogere på dig selv, samfundet og bliver klar til videre ungdomsuddannelse. SPOT10 er et år uden karakterer og traditionelle prøver, men det kræves, at du løbende forholder dig til egne mål for året.

Året er bygget op omkring tværfaglige projektforløb og faglig fordybelse. I projektforløbene vil vi komme til at arbejde individuelt og i grupper og lære at arbejde projektorienteret og problemløsende. Forløbene munder ud i forskellige produkter. I de faglige fordybelsesuger vil der være fokus på et enkelt fag.

Året afsluttes med et stort afsluttende projekt, hvor der vil være en ekstern censor, som vil være med til at evaluere og vurdere dit arbejde og fremlæggelse.

Når du skal vælge imellem SPOT10 og vores almindelige 10. klasse, skal du vælge ud fra, hvilken måde du helst vil arbejde på.