8 & 9. klasse

Vi samlæser vores 8. og 9. årgang og kører en model, hvor lærerne har mest mulig frihed til at gennemføre undervisningen på den måde, som de brænder mest for. Vi kalder det Flexhold. Vores erfaring er, at det giver den bedste undervisning. Det betyder bl.a. også, at lærerne selv er med til at vurdere om, der skal være niveaudelt undervisning. Målet er altid, at du får de udfordringer, der passer til netop dig.

9. årgang afsluttes med folkeskolens afgangsprøve, mens du på 8. årgang afslutter med årsprøve.

Antallet af elevpladser på 8. årgang er begrænset.