Værdier og Vision

Værdier der er noget værd!

Vesterbølle Efterskole blev tilbage i 1983 startet af en række kristne børne- og ungdomsorganisationer, bl.a. KFUM Idræt, KFUM og KFUK Danmark med flere. De bygger alle på et folkekirkeligt værdigrundlag, som vi implementerer i vores hverdag på efterskolen. Det betyder, at vi vægter værdier som ligeværd, tolerance og ansvarlighed – værdier som er de bedste byggesten til et fantastisk fællesskab og ikke mindst efterskoleophold.

Vi er en efterskole med plads til alle uanset ståsted og trosretning. Du bliver mødt ligeværdigt, ligesom vi forventer, at du møder andre ligeværdigt. I undervisningen, på vores rejser og i alt hvad vi gør, medvirker vores værdier til, at Vesterbølle er et rart sted at være, og du får rum til at finde din unikke plads i fællesskabet.

Dannelse for livet - Vision 2030

Vesterbølle Efterskole er kendetegnet ved at være et sted for dannelse ud fra et fællesskabsorienteret menneskesyn med rod i kristendommens bud om kærlighed og næstekærlighed.

Dette kommer til udtryk i hverdagen gennem indføring i gode rutiner, der fremmer fællesskabet og den enkeltes medansvar for dette. Det kommer også til udtryk gennem planlagte aktiviteter henover skoleåret, hvor den almene dannelse er i højsædet.

I undervisningen vil vi udover solid faglighed vægte mødet mellem mennesker og kulturer. På samme måde ønsker vi også at tiltrække en solid flok af elever med stor mangfoldighed.

Derfor vil vi fastholde et mangfoldigt tilbud af linjefag og valgfag, ligesom vores boglige undervisningstilbud skal være attraktivt for både 8., 9. og 10. årgang.

Rammerne for eleverne skal støtte vores dannelsestanker. Dermed skal vores forpligtelse til at tage vare på vores fælles klode indarbejdes i skolens samlede virke og synliggøres for eleverne. De fysiske rammer skal gennem funktionalitet, arkitektur, indretning og æstetisk udtryk understøtte vores mangeartede aktiviteter som skole og hjem. Især for de sårbare unge, der kommer i vores hænder, skal rammerne understøtte en tilgang, hvor alle over tid kan blive en del af det store fællesskab på skolen.

Almen trivsel er en forudsætning for læring og dannelse, hvorfor det vil have høj prioritet i alle aspekter af skolens liv, både for medarbejdere og elever.