Familiegrupper

Tryg base i familiegrupperne

Hvem skal man gå til, hvis man føler sig alene? Hvis man ikke ved, hvordan man vasker sit tøj? Ikke kan huske alle reglerne? Har specielle beskeder eller bare brug for en snak om stort og småt?

På Vesterbølle Efterskole har du som elev en familiegruppe og en familiegruppelærer, der bliver din trygge base på efterskolen. Man er typisk otte personer i en familiegruppe, og man mødes en gang om ugen med familiegruppelæreren. I starten er der mange, der ikke kender andre elever, og her er der mange tanker og tvivl om, hvordan man kommer til at passe ind. Familiegruppelæreren spørger ind til dig, og familiegruppen bliver din faste, lille familie året igennem – man hygger og snakker om familie, om reglerne på skolen, om lektier, sengetider, valgfag og meget andet.

Sammensætning

I familiegrupperne er der personer af begge køn og i alle aldersgrupper. Grupperne bliver sat sammen på kryds og tværs, og alle grupper skal vælge en elevrådsrepræsentant. Det er elevrådet, bestyrelsen og lærerne, der sammen bestemmer, hvad der skal ske på skolen, hvordan reglerne skal være, og som sammen arbejder for, at alle får et fantastisk efterskoleophold.

Familiegruppetid

En gang om ugen har man familiegruppetid. Det betyder, at man mødes sammen hele gruppen og snakker om det, familiegruppelæreren har forberedt. Ofte spiller man spil, går en tur, besøger læreren eller andet hygge, imens der også bliver spurgt ind til alle eleverne. Det er også i familiegruppetiden, hvor man hører, hvad der er nyt på skolen, og hvor elevrådsrepræsentanten fortæller, hvad der blev besluttet på det seneste elevrådsmøde.

Arrangementer og familiegruppeweekend

I løbet af året er der forskellige arrangementer, som familiegrupperne er med i. Det er ofte forskellige quizzer eller andre lege, hvor man dyster mod de andre familiegrupper. Derudover får familiegruppen ansvaret for at lægge et helt weekendprogram, og man har næsten frie tøjler til at bestemme, hvad programmet for weekenden skal være! Vi har haft asiatisk weekend med sumo-dragter, forårsruller og ninjaløb, børnehaveweekend med middagslure og børnelege, nytårsweekend med glimmer, konfetti og nytårstaler – kun fantasien sætter grænser.

En lærer, der spørger ind

Familiegruppelæreren er din støtte her på skolen, når du starter op og ikke kender nogen. Din lærer spørger ind til dig hele året igennem og lærer dig at kende. Det er også den lærer, der har kontakten med hjemmet. Det er en lærer, du altid kan gå til, og som, sammen med resten af medarbejderstaben, vil arbejde for, at dit efterskoleliv bliver så trygt og godt som muligt!