Efterskolepris

Efterskole pris – priserne varierer fra efterskole til efterskole og kan for de fleste forældre være en stor investering i den unge. Prisen på Vesterbølle Efterskole placerer sig ganske konkurrencedygtigt. Et skoleår på 42 uger koster kr. 2695 pr. uge for skoleåret 2023/24. Hertil giver staten altid en elevstøtte til alle elever. Størrelsen af elevstøtten fra staten varierer og baserer sig på familiens individuelle situation. Tilskuddet beregnes bl.a. ud fra oplysninger om søskende, civilstand samt husstandens indkomst.

Statens elevstøtte til et efterskoleophold beregnes efter indkomstgrundlaget i husstanden to år før efterskoleopholdet.

På efterskole.dk kan du udregne den præcise støtte og dermed forældrebetalingen for netop dit barn.

Beregn hvad det koster at gå på Vesterbølle Efterskole her.

Vesterbølle Efterskole har med en puljeordning desuden mulighed for at yde økonomisk hjælp til familier med særlige behov.

Er der andre udgifter forbundet med et efterskoleophold?

Tilmeldingsgebyr er på kr. 2000, som ikke tilbagebetales. Depositum er på kr. 2000.

Du skal dertil påregne udgifter til lommepenge, evt. transport til og fra efterskolen i weekender og ferier. Hertil kommer udgifter til vores rejser afhængigt af destination – dog er der tilbud om én destination uden yderligere beregning, ligesom vores skilejrtur ikke koster eleven ekstra.

Eventuelle spørgsmål vedrørende økonomi er altid velkomne på vores kontor på tlf. 98 64 53 80 eller på mail kontakt@v-e.dk.

Du er naturligvis også meget velkommen til Efterskolernes Dag, Efterskolernes Aften eller en af vores løbende besøgsaftener, hvor der også vil være information om den økonomiske side af et efterskoleophold.

Et efterskoleophold kan synes som en dyr investering, men efter endt ophold kan investeringen slet ikke gøres op i penge – et ophold på Vesterbølle sætter mærker for livet.